Nieuws

Rinda den Besten benoemd tot bestuurslid NOC*NSF

De Algemene Vergadering van NOC*NSF heeft maandagavond 9 mei ingestemd met de benoeming van Rinda den Besten als bestuurslid van NOC*NSF. Den Besten blijft werkzaam als voorzitter van de PO-Raad.

Eind maart heeft het bestuur van sportkoepel NOC*NSF Rinda den Besten voorgedragen als nieuw bestuurslid. Met sportparticipatie als aandachtsgebied maakt zij nu deel uit van het zeven leden tellende bestuur. Deze functie is onbezoldigd.

Als voorzitter van de PO-Raad zet Rinda den Besten zich dagelijks in voor beter onderwijs voor ieder kind. Het domein sport, bewegen en een gezonde leefstijl speelt daarbij een belangrijke rol. Met een bestuursfunctie bij NOC*NSF hoopt ze de werelden van het onderwijs en de sport nog beter met elkaar te kunnen verbinden en het mogelijk te maken dat iedereen aan sport kan meedoen.