Nieuws

Ruim 500 nieuwe Gezonde Scholen in het basisonderwijs verwacht in 2016

Veel scholen willen laten zien dat zij een Gezonde School zijn. In 2016 zijn ruim 500 nieuwe Gezonde Scholen in het primair onderwijs te verwachten. Deze scholen hebben hiervoor ondersteuning aangevraagd.

Deze ondersteuning bestaat uit begeleiding door een Gezonde School-adviseur van de GGD én een financiële vergoeding voor taakuren van een eigen medewerker of voor het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 500 Gezonde Scholen. Dit zijn scholen die structureel en planmatig aandacht besteden aan de gezondheid van leerlingen en het vignet Gezonde School hebben behaald.

Integrale aanpak

Een Gezonde School werkt met de Gezonde School-aanpak. Dit betekent dat door de hele school op minimaal één gezondheidsthema aandacht is voor gezondheid en een gezonde leefstijl van kinderen en studenten; in de lesstof, in de schoolomgeving, in de zorgstructuur van de school en in het beleid. Door op deze manier aan gezondheid te werken wordt de kans op effectiviteit vergroot. Een school bepaalt zelf aan welk thema zij extra aandacht besteedt. Voorbeelden van thema’s zijn voeding, bewegen en sport of rookvrije schoopleinen.

Vignet Gezonde School

Om een vignet Gezonde School te behalen moet een school voldoen aan een aantal criteria. Door een aanvraag in te dienen legt de school legt haar resultaten voor aan externe deskundigen, zoals een voedings- of beweegspecialist. Bij een positieve beoordeling mag de school zich drie jaar lang Gezonde School noemen.

De extra ondersteuning is mogelijk gemaakt door de ministeries van OCW, VWS, de onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl, de Hartstichting, het Nationaal Programma Preventie, GGD GHOR Nederland en met medewerking van het RIVM Centrum Gezond Leven. Een geselecteerde groep scholen kon zich tot 18 december 2015 voor ondersteuning aanmelden. In totaal zijn de aanvragen van 515 po-scholen gehonoreerd. Deze  scholen hebben afgelopen week nadere informatie ontvangen over de toekenning van de ondersteuning.

Ondersteuningsaanbod

Scholen krijgen een vergoeding van €2.000 om toe te kunnen werken naar het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Het geld kan worden gebruikt voor de vergoeding van taakuren van een medewerker of voor het inzetten van een erkende Gezonde School-activiteit.

Daarnaast krijgen de scholen maximaal tien uur ondersteuning van een Gezonde School-adviseur. Deze adviseur van de GGD adviseert en begeleidt de school bij het toewerken naar het behalen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School.

Meer informatie