Nieuws

Samen werken aan een doorgaande lijn voor een gezonde leefstijl

Steeds meer kinderopvangorganisaties en scholen werken samen binnen een brede school of integraal kindcentrum (IKC). Een mooie kans om gezamenlijk te werken aan een gezonde leefstijl. Hoe zorg je ervoor dat de verschillende werkwijzen op elkaar aansluiten? Hoe creëer je een doorgaande lijn voor een gezonde leefstijl? Lees voor meer informatie en tips het interview met Brede School-coördinator Ans Nieuwenhuis  en Gezonde School-adviseur Sylvia Meijer.

De programma’s Gezonde Kinderopvang en Gezonde School ondersteunen de kinderopvang en scholen bij hun werk aan de gezonde leefstijl van kinderen. De aanpak en werkwijze zijn op elkaar afgestemd waardoor een doorlopende lijn ontstaat; wat begint op de kinderopvang krijgt een vervolg op de basisschool. In de regio Gelderland-Zuid wordt hier hard aan gewerkt. Ans Nieuwenhuis, Brede School-coördinator Nijmegen: “Als je kinderen en ouders bewust wilt maken van een gezonde leefstijl, dan is het belangrijk dat zij steeds dezelfde boodschap horen. Op de kinderopvang, op school en op de bso. Hiermee wordt het voor hen vanzelfsprekend dat in elke omgeving aandacht voor een gezonde leefstijl is.”
 

Verbinding zoeken

Het is nu nog niet vanzelfsprekend dat kinderopvangorganisaties met Gezonde Kinderopvang en Gezonde School gezamenlijk aan de slag gaan. Nieuwenhuis: “Daarom is het belangrijk om elkaar op te zoeken. Als Brede School-coördinator breng ik kinderopvangorganisaties, scholen, de wijk, ouders en samenwerkingspartners met elkaar in contact. Samen met het kernteam Brede school* bekijken we de mogelijkheden voor een doorgaande lijn. Sylvia Meijer, Gezonde School-adviseur GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst   Gelderland-Zuid, adviseert en ondersteunt ons hierbij.”

Meijer: “In onze regio zijn veel brede scholen. Samen met alle betrokken partijen bekijken we welk leefstijlthema we oppakken. Om structureel en effectief te werken aan gezondheid op de kinderopvang en op school, werken we aan de pijlers: educatie, beleid, omgeving en signaleren. Voor een doorgaande lijn is het makkelijk en wenselijk om bij een thema zoals Relaties en seksualiteit ook de bso te betrekken. Het is toch vreemd als kinderen in groep 7/8 lessen krijgen over seksualiteit, terwijl medewerkers op de bso daarvan niet op de hoogte zijn?”

Wil je het volledige interview lezen? Of ben je op zoek naar concrete tips om te werken aan een doorgaande lijn Gezonde Kinderopvang en Gezonde School? Lees dan verder.