Nieuws

Schoolfruitregeling 2016-2017 open voor inschrijving

Basisscholen die dit schooljaar willen deelnemen aan de schoolfruitregeling kunnen zich inschrijven van 5 september tot uiterlijk 16 september 2016 via www.euschoolfruit.nl. Als bij inschrijving het maximum aantal scholen wordt overschreden, vindt er loting plaats.

Het is de 8e keer dat Nederland meedoet met de Europese schoolfruitregeling. Doel van deze regeling is tweeledig:

  • het bevorderen van de afzet van groente en fruit en
  • het aanleren van gezonde eetgewoonten aan kinderen.