Nieuws

Schoolmaaltijden.nl gelanceerd

Met een goed gevulde maag kunnen kinderen beter leren, maar helaas verschijnen kinderen steeds vaker kinderen met honger op school. Voor die leerlingen lanceerde minister Wiersma vandaag het Programma Schoolmaaltijden. Daarmee investeert hij eenmalig 100 miljoen euro om via de school leerlingen te voorzien van een maaltijd. Of van boodschappenkaarten.

Uiteraard wil iedereen dat kinderen met een volle maag les krijgen. Sommige scholen zijn met hulp van bijvoorbeeld de gemeente ook al bezig met vergelijkbare projecten en voor het plan bestaat dan ook veel sympathie binnen het primaire onderwijs. Maar er zijn ook zorgen: het gaat immers om een maatregel die buiten de wettelijke taken van de sector valt en goede intenties ten spijt krijgen scholen die meedoen er een taak bij.

Minister Wiersma deed afgelopen najaar de toezegging dat het primaire proces niet onder druk zou komen te staan door de organisatie rond de maaltijden. Wij vertrouwen erop dat het Jeugd Educatie Fonds, dat voor een deel van de uitvoering verantwoordelijk is, scholen die dat nodig hebben ondersteuning kan bieden. Enige administratieve rompslomp is helaas onvermijdelijk: scholen die hun catering via een externe partij laten lopen hebben te maken met aanbestedingsregels. Bovendien moeten deelnemende scholen een aparte administratie aanleggen om gemaakte kosten achteraf mee te kunnen verantwoorden.

Het Programma Schoolmaaltijden is bedoeld voor scholen waarvan minstens 30% van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen. Scholen kunnen deze informatie ophalen uit de jaarlijkse rapportage van het NCO. Bij de aanmeldprocedure moeten scholen deze rapportage opsturen. Scholen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs hoeven deze gegevens niet op te sturen en komen direct in aanmerking voor het programma. Dit heeft te maken met de beperkte gegevens over deze doelgroep.

Wat houdt het in?

Wanneer scholen aangetoond hebben dat hun populatie aan de voorwaarden voldoet, kunnen ze kiezen uit twee routes.

  • Route 1: Een maaltijd op school.
    Deze route wordt aangeboden door het Jeugdeducatie Fonds (JEF) en betreft het aanbieden van eten op school. Scholen moeten zelf de maaltijden organiseren, maar kunnen hierbij ondersteuning ontvangen van schoolcontactpersonen van het JEF. Zij kunnen onder andere meedenken in welke organisatievorm het beste bij de school past. Enkele voorbeelden die genoemd zijn is werken met vrijwilligers/ouders, het wijkteam of het uitbesteden van de organisatie bij een cateraar. De school kan de gemaakte kosten hiervan maandelijks achteraf declareren, tot een maximum bedrag van 9 euro per leerling per week. Daarnaast staan de scholen zelf vrij om te kiezen of ze een ontbijt, lunch of tussendoortje willen organiseren.
  • Route 2: Een boodschappenkaart voor thuis.
    Deze route wordt aangeboden door het Nederlandse Rode Kruis en betreft directe persoonlijke ondersteuning van de ouders/verzorgers via boodschappenkaarten met een vast wekelijks budget van 11 euro per kind. Deze kaarten zijn bedoeld om een dagelijkse maaltijd voor de leerling in te kopen. Scholen die gebruik maken van deze route worden gevraagd om een bericht te verspreiden waarin wordt gevraagd aan ouders om zich via de school aan te melden. Ouders die zich aanmelden, vullen vervolgens een aanvullende vragenlijst in. Het verstrekken van de boodschappenkaarten zal vervolgens rechtstreeks via de aangemelde ouders gebeuren.

Het programma is bedoeld als tijdelijke hulp voor leerlingen en scholen. Of er na 2023 een vervolg komt, is op dit moment nog niet bekend.

Hoe meld ik mijn school aan?

Aanmelden voor het Programma Schoolmaaltijden kan via Schoolmaaltijden.nl. Aanmelden kan het hele jaar, tot het geld op is.

Kind eet uit een broodtrommel op school