Nieuws

Telegraaf: 'Grote zorgen om gebrek aan beweging jonge kinderen'

Nederlandse kinderen bewegen onvoldoende, blijkt uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna de helft van de 4- tot 12- jarigen haalt het niet om elke dag minstens een uur aan beweging te doen als fietsen, zwemmen of wandelen bericht De Telegraaf.

Eerder bleek uit het rapport Peil.Bewegingsonderwijs al dat basisschoolleerlingen steeds minder goed bewegen. School heeft hier maar voor een deel invloed op. In de afgelopen tien jaar is het aantal uren bewegingsonderwijs met twee lesuren nagenoeg gelijk gebleven, zo blijkt uit het onderzoek. Wel worden vaker vakleerkrachten ingezet en werken scholen meer samen met buitenschoolse partners om kinderen te laten bewegen dan tien jaar geleden. De PO-Raad is blij dat in het onlangs geactualiseerde bestuursakkoord is opgenomen dat de lerarenbeurs bewegingsonderwijs opnieuw opengesteld wordt zodat groepsleerkrachten hun bevoegdheid kunnen halen.

Bewegend leren

De PO-Raad vindt het belangrijk dat scholen kwalitatief goed bewegingsonderwijs geven, maar bewegen moet niet beperkt blijven tot bewegingsonderwijs. Binnen het onderwijsprogramma kunnen scholen bewegen ook op andere manieren stimuleren, door bijvoorbeeld buiten les te geven of door bewegen te integreren met bijvoorbeeld taal- of rekenlessen, zei Rinda den Besten eerder in dagblad Trouw. In het magazine podium van de PO-Raad kunt u een artikel lezen over bewegend leren. Meer bewegen tijdens de les en tussen de lessen door zorgt voor meer rust in de klas, blije kinderen en een betere concentratie en taakgerichtheid. Het programma Fit & Vaardig levert extra leerwinst op en is het enige bewezen effectieve interventieprogramma waarin kinderen leren en bewegen tegelijk.

Leergebied bewegen en sport

Daarnaast wordt binnen curriculum.nu momenteel door een ontwikkelteam gewerkt aan het leergebied Bewegen en Sport. Er wordt nagedacht over een visie op het vak bewegingsonderwijs en welke kennis en vaardigheden we leerlingen mee willen geven. Met de opbrengsten van de ontwikkelteams worden kerndoelen en eindtermen geactualiseerd en vormen zo de basis voor de herziening van het landelijk curriculum.