Nieuws

UPDATE: Geen Kamermeerderheid voor afschaffen brede bevoegdheid bewegingsonderwijs

Er is geen Kamermeerderheid voor het afschaffen van de brede bevoegdheid voor bewegingsonderwijs. Dat werd op 25 april duidelijk uit het Kamerdebat over het voorstel van VVD-Kamerlid Heerema om elke school te verplichten een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan te stellen. Ook bleek dat iedereen overtuigd is van het feit dat het VVD-voorstel niet budgetneutraal uitgevoerd zou kunnen worden.

Op dit moment zijn leerkrachten in het basisonderwijs bevoegd om bewegingsonderwijs te geven wanneer ze de eerstegraads lerarenopleiding lichamelijke opvoeding (ALO) afgerond hebben, na de pabo de Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs hebben afgerond of groepsleerkracht zijn die zijn afgestudeerd aan de pabo voor 2005. Als het aan de VVD ligt zouden voortaan alleen leerkrachten die de ALO hebben afgerond nog gymles mogen geven op een basisschool. Dat zou voor een goede sportbasis voor kinderen moeten zorgen, aldus VVD-Kamerlid Heerema, indiener van het voorstel.

Onderwijsveld: 'onverstandig en onrealistisch voorstel'

In een brief aan de Kamer legden de PO-Raad, CNV Onderwijs, de AOb en de Vereniging Hogescholen in de aanloop naar het debat uit waarom zij het voorstel een onverstandig idee vinden. Zo vinden de partijen dat het plan van de VVD het huidige gevoerde beleid doorkruist. Leraren hebben sinds april 2015 de mogelijkheid om door middel van een subsidie, de Lerarenbeurs, de brede bevoegdheid gym te halen. Deze mogelijkheid heeft een enorme belangstelling onder leerkrachten en schoolbesturen en wordt hen in 2016 en 2017 ook geboden.

Daarnaast wijzen de partijen er in de brief op dat uit de Evaluatie van de Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs van het Mulier Instituut blijkt dat deze leergang een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op basisscholen. Ook kiezen scholen er soms op basis van pedagogische redenen voor om de voorkeur te geven aan een reguliere groepsleerkracht met brede bevoegdheid. Tot slot geven de ondertekenaars van de brief aan dat het onrealistisch is om te stellen dat het financieren van een vakleerkracht vanuit de huidige (al zeer beperkte) middelen budgetneutraal zou kunnen zijn, zoals de VVD doet.

Uitkomsten Kamerdebat

Uit het Kamerdebat over het voorstel werd duidelijk dat er geen Kamermeerderheid is voor het afschaffen van de brede bevoegdheid voor het bewegingsonderwijs. Ook erkende de Kamer - inclusief initiatiefnemer Heerema - dat het voorstel kosten met zich meebrengt en dus niet budgetneutraal uitgevoerd kan worden. Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) kondigde aan te onderzoeken hoe hoog deze kosten precies zijn. 

Downloads

252.9 KB