Externe link

Werk aan een gezonde omgeving met JOGG

Een werknet van lokaal bestuur, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven geeft richting aan beleid voor een gezondere omgeving. JOGG zorgt ervoor dat gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren op de agenda staat van alle betrokkenen. Zij bieden daarbij advies en ondersteuning op maat.