Nieuws

Witboek over zwemveiligheid

Het kabinet heeft aangekondigd dat kinderen tot en met 12 jaar weer zwemles mogen krijgen vanaf 16 maart. NL Zwemveilig heeft in het witboek over zwemveiligheid informatie gebundeld over hoe scholen kunnen bijdragen aan de zwemveiligheid van leerlingen.

Doel is dat leerlingen beter leren bewegen in het water en dat er lokaal keuzes worden gemaakt over welke invulling past bij de beginsituatie van leerlingen, het schoolbeleid en de lokale context. Vaak zal het zwembad het initiatief nemen om met scholen te komen tot goede lesprogramma’s om de zwemveiligheid te bevorderen, maar ook de gemeente kan hierbij een rol spelen.

Het witboek ‘samen met scholen werk maken van zwemveiligheid’ is met name interessant voor zwembaden, schoolleiders, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, maar ook relevant voor schoolbesturen.

Downloads

PDF, 1.27 MB