Nieuws

Inspectie presenteert factsheet leesvaardigheid

88% van de leerlingen in het basisonderwijs beheerst minstens het niveau 1F voor lezen aan het einde van groep 8. Voor leerlingen in het laatste leerjaar van het speciaal basisonderwijs beheerst 39% minstens niveau 1F. Dit zijn enkele bevindingen uit de factsheet Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs. De factsheet werd door de Inspectie van het Onderwijs gepresenteerd op een bijeenkomst van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs. 

De resultaten uit de factsheet zijn afkomstig uit Peil.Leesvaardigheid. Dit peilingsonderzoek is in schooljaar 2020/2021 uitgevoerd onder een representatieve groep van 110 basisscholen en 41 scholen voor speciaal basisonderwijs. In totaal is de leesvaardigheid van respectievelijk 3.318 en 1.000 leerlingen onderzocht. Het volledige rapport verschijnt eind 2022.

Vaardigheid in begrijpend lezen deels nog onder niveau

Uit de factsheet blijkt ook dat de begrijpend leesprestaties nog deels onder het gewenste niveau zijn en dat de leesvaardigheid van leerlingen licht gedaald is ten opzichte van 10 jaar geleden. Daarbij moet wel meegewogen worden dat  het peilingsonderzoek is afgenomen aan het einde van schooljaar 2020-2021: een jaar waarin scholen te maken hadden met maatregelen als gevolg van het coronavirus. Bekijk de factsheet en meer informatie op de website van de Inspectie van het Onderwijs .  

Over de Kennistafel Effectief Leesonderwijs

Binnen de Kennistafel werken onderwijsprofessionals en onderzoekers samen aan het verzamelen, delen en toepasbaar maken van kennis rondom effectief leesonderwijs. Hun doel: onderwijsprofessionals voorzien van kennis zodat zij meer grip krijgen op effectief leesonderwijs. Zo kan de leesvaardigheid en het leesplezier van leerlingen worden vergroot. De PO-Raad, de VO-raad en het NRO zijn de initiatiefnemers van de Kennistafel. Zij vinden het belangrijk dat scholen toegang krijgen tot bewezen interventies. De komende periode verschijnen er verschillende opbrengsten van de kennistafel, waaronder kwaliteitskaarten voor leerkrachten en andere betrokkenen bij het leesonderwijs. 

Meld je aan voor de online meetup

Wil je zelf leesonderwijs duurzaam en effectief inzetten? Neem dan deel aan de derde online meet up. Na deze bijeenkomst heb je handvatten om de volgende dag (verder) aan de slag te gaan met effectief leesonderwijs bij jou op school. Je weet hoe andere scholen hun leesonderwijs op een effectieve manier aanpakken en wat de laatste onderzoeken over effectief leesonderwijs laten zien. Meer info en aanmelden.
 

boeken

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten