Nieuws

Ledenpeiling PO-Raad: randvoorwaarden inclusief onderwijs niet op orde

De randvoorwaarden voor het realiseren van inclusief onderwijs zijn niet op orde. Dit blijkt uit een peiling onder 227 schoolbestuurders. De financiering is volgens de bevraagde schoolbestuurders de belangrijkste uitdaging, gevolgd door voldoende en geschoolde medewerkers en klassengrootte. 

Financiering

Bijna 90 procent van de schoolbestuurders vindt dat de beweging naar inclusief onderwijs onmogelijk is zonder aanvullende financiering. Inclusief onderwijs vraagt immers om extra inzet op zaken als professionalisering, extra handen en expertise in de klas, en aanpassingen in het schoolgebouw. Dat is op dit moment voor veel schoolorganisaties niet te financieren. Scholen kregen de laatste jaren bovendien vooral losse subsidies met een beperkte looptijd, terwijl zij juist structureel geld nodig hebben om de duurzame randvoorwaarden te realiseren die inclusief onderwijs mogelijk maken.

Lerarentekort en vaardigheden

Ook het lerarentekort bemoeilijkt de beweging naar inclusief onderwijs. Het primair onderwijs komt zo'n 10.000 voltijdsleraren tekort, wat schoolleiders steeds vaker dwingt grotere groepen te maken. Drie op de vijf van de bevraagde schoolbestuurders vindt juist dat het realiseren van inclusief onderwijs alleen kan als er kleinere klassen komen.

Schoolbestuurders zien daarnaast dat er nog veel te doen is op het gebied van professionalisering, en dat er nu onvoldoende expertise is om leraren te begeleiden en werk over te nemen. Scholen hebben dan ook ruimte en geld nodig voor extra handen en expertise in de klas, om zo de werkdruk te verlichten en met kleinere groepen te werken op de plekken waar dat wél kan. 

Brief aan Tweede Kamer

Op woensdag 29 mei aanstaande debatteert de Tweede Kamer over passend onderwijs. In aanloop naar dit debat stuurden we met de Sectorraad GO een brief naar de Kamer. Daarin vragen we om een insteek van inclusief onderwijs die ruimte laat om voor elke leerling de best passende plek te vinden. Voor specifieke groepen leerlingen zal dit ook in de toekomst het GO kunnen zijn. Ook roepen we de Tweede Kamer op om de juiste randvoorwaarden te creëren om de beweging naar inclusief onderwijs mogelijk te maken, en het landelijke budget voor passend onderwijs naar de huidige situatie te verhogen. 

Over de peiling

Van maandag 15 tot 22 april 2024 konden schoolbestuurders deelnemen aan een ledenpeiling over passend en inclusief onderwijs. De vragenlijst is uitgezet onder alle bestuurders van leden van de PO-Raad en is ingevuld door 227 mensen. Zij zijn bestuurders van schoolorganisaties met één school (27,31%), 2 tot 10 scholen (31,28%), 11 en 20 scholen (22,91%), 21 en 30 scholen (11,89%) en meer dan 30 scholen (6,61%). Tegelijkertijd heeft de AVS eenzelfde vragenlijst uitgezet onder aangesloten schoolleiders, met een aantal extra vragen die passen bij hun dagelijkse werkzaamheden.  

Kinderen aan het knutselen

Downloads

Brief PO-Raad en Sectorraad GO t.b.v. commissiedebat Passend onderwijs (Mei 2024)
PDF, 104.24 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten