Lerares kijkt in camera vanuit klas

Leergebieden

Onderwijs is meer dan alleen kennis. Het gaat ook over het toepassen van kennis, kritisch nadenken en creatieve vaardigheden. Deze 21e-eeuwse vaardigheden krijgen een grotere rol in het nieuwe curriculum. 

De PO-Raad denkt mee over dat curriculum en verbindt onderwijspraktijk en wetenschap.

Burgerschap

Burgerschap gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving.

Taal & rekenen

Taalonderwijs kan sterker. Wetenschap en onderwijs trekken hierin samen op.

Bewegingsonderwijs

Op de basisschool is 2 lesuren bewegingsonderwijs verplicht vanaf schooljaar 23-24.