Nieuws

Aan de slag met internationalisering? Deze handreiking helpt

Aan de slag met internationalisering op uw scholen? Speciaal voor bestuurders, schoolleiders en coördinatoren internationalisering in het basisonderwijs hebben Nuffic en de PO-Raad een Handreiking internationalisering primair onderwijs samengesteld. Hierin staan algemene informatie, informatie over het maken van beleidsplannen, een stappenplan en andere tools.

Kijk ook eens op de website van Nuffic voor meer informatie, ook over subidies die u kunt aanvragen voor internationaliseringsactiviteiten.

Op 23 maart 2018 vindt de conferentie internationalisering plaats. deze editie staat in het teken van Engels en wereldburgerschap voor alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Aanmelden kan vanaf nu via de website van Nuffic.