Interview

Good practices uit het bewegingsonderwijs

In 2017 ging de PO-Raad op zoek naar good practices en interviewde verschillende scholen over hoe zij bewegingsonderwijs inrichtten. 

De hele school is in beweging

Samen met partners kun je als basisschool een bredere invulling geven aan je bewegingsonderwijs. Het effect van bewegen reikt dan al gauw veel verder dan de gymzaal.

Gymmen kan ook buiten het gymlokaal

Door het schoolplein doordacht in te richten, bewegen meer onderdeel te maken van het hele programma en samen te werken met partners, lukt het soms om kinderen veel meer dan de gewenste twee uren per week bewegingsonderwijs te geven. En: omkleden is niet altijd nodig. Dat scheelt zo een kwartier.

De Methode Lelystad: Alle vakleerkrachten in één pool

In Lelystad zijn alle twintig vakleerkrachten bewegingsonderwijs in dienst van de Stichting SchOOL, aanbieder van openbaar onderwijs. Ook niet-openbare scholen kopen hier hun bewegingsonderwijs in. De voordelen: er is één beleid en de vakleerkrachten kunnen tegen een laag tarief veel extra activiteiten verzorgen.

Gezonde kinderen; de kracht zit in gezamenlijkheid

De invloed van ouderbetrokkenheid op de leerprestaties van kinderen krijgt in het onderwijs veel aandacht. Maar er zijn meer motieven waaruit blijkt dat ouderbetrokkenheid belangrijk is, zoals de opvoeding en de gezondheid van kinderen. De thuissituatie van kinderen is van groot belang bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Zo bepalen ouders vaak wat kinderen eten en of ze de kans krijgen om (buiten) te spelen of sporten en hebben ze een voorbeeldfunctie. 

 

Schoolsportdag