Nieuws

PO-Raad vraagt Tweede Kamer om praktische maatregelen voor primair onderwijs

De Tweede Kamer debatteert woensdag 17 juni over de gevolgen van corona voor het primair en voortgezet onderwijs. In aanloop naar het debat vraagt de PO-Raad aandacht voor een aantal praktische zaken voor de komende periode. 

De PO-Raad is blij dat de meeste scholen in het basisonderwijs weer volledig open zijn. Maar door praktische beperkingen en de druk op leraren en schoolleiders hebben is er in de hele sector nog een lange weg te gaan. Voor nu vraagt de PO-Raad de Tweede Kamer in een brief de volgende maatregelen te treffen:

  1. Stel de teldatum voor speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs met drie maanden uit
    De aanmelding van leerlingen in het SO/VSO/SBO stagneert, omdat scholen dicht zijn geweest en nu maar deels weer open. De aanmelding van leerlingen komt pas na de zomervakantie, waardoor scholen zich zorgen maken of ze de teldatum van 1 oktober wel halen. Hun financiering komt hier mogelijk mee in gevaar en wij pleiten voor uitstel van de teldatum met drie maanden.
  2. Onderzoek de noodzaak voor afstand houden in het voortgezet speciaal onderwijs
    Voor sommige leerlingen in het VSO zoals doofblinden en EMB-leerlingen blijkt 1,5 meter afstand houden niet mogelijk. Afstandsonderwijs is door een handicap ook niet in alle gevallen te realiseren. We pleiten voor onderzoek naar de condities waaronder versoepeling van de 1,5-meterregel voor deze doelgroep mogelijk is.
  3. Open de locaties voor bewegingsonderwijs van gemeenten
    Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs kan en mag gelukkig weer (zo meldde ook de minister van Onderwijs in het eerdere debat op 29 april). Helaas krijgen we nog steeds signalen dat gemeenten bewegingsonderwijs binnen – ondanks de heropening van scholen – niet toestaan.

Lees hier de volledige brief aan de Tweede Kamer.  

Downloads

144.03 kB