Nieuws

‘Burgerschap op de Basisschool’ officieel van start

‘Burgerschap op de Basisschool’ is op vrijdag 18 september 2020 officieel van start gegaan. Met het project helpen de PO-Raad en Stichting School & Veiligheid scholen en besturen bij het vertalen van hun visie naar betekenisvol burgerschapsonderwijs. Zo kunnen ze aan de slag met burgerschapsonderwijs dat bij hen past én zijn ze voorbereid op de wettelijke veranderingen die de komende jaren in het verschiet liggen.

Met burgerschapsonderwijs zorgen we ervoor dat leerlingen weten wat de basiswaarden van onze democratische samenleving zijn en dat zij hier respect voor hebben. De basisschool is de perfecte plek om hier veel mee te oefenen. Scholen zijn sinds 2006 bovendien wettelijk verplicht om aandacht te geven aan burgerschap. Daarnaast ligt er een wetsvoorstel met een vernieuwde burgerschapsopdracht bij de Tweede Kamer en is er binnen Curriculum.nu een voorstel uitgewerkt voor Burgerschap. Reden genoeg voor besturen en scholen om concreet met burgerschap aan de slag te gaan.
 

Iedere school is anders

Scholen doen vaak al van alles aan burgerschapsonderwijs. Zoals een gastles van iemand uit het bedrijfsleven, een bezoek aan een verzorgingstehuis of een project over klimaatverandering. Hoe behoud je de focus als je wordt ingehaald door de waan van de dag? Elke school heeft bovendien zijn eigen identiteit en waarden. Het is daarom belangrijk dat scholen en besturen hun eigen visie en context vertalen naar burgerschapsonderwijs in de klas.

Maar hoe doe je dat? Het project ‘Burgerschap op de Basisschool’ van de PO-Raad en Stichting School & Veiligheid helpt scholen bij het vormgeven van burgerschapsonderwijs dat bij hen past. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zorgen wij voor het verstrekken van informatie, het geven van advies en het delen van praktische hulpmiddelen.

Ondersteuning

Scholen kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van de QuickScan Burgerschap om in teamverband in korte tijd te achterhalen waar aandacht nodig is om het burgerschapsonderwijs te verbeteren. Bij de scan hoort ook een toolbox. Daarnaast is er een boekje met daarin uitleg over de wetswijziging. Leraren kunnen met hun leerlingen aan de slag met een tangram-werkvorm.

Bovendien kunnen scholen de ondersteuning inschakelen van ambassadeurs. Zij helpen basisscholen en besturen door het geven van advies op maat over burgerschap. Ook ondersteunen zij scholen bij het zetten van de volgende stap in het doelmatig en samenhangend vormgeven van burgerschap op hun school.

Experts, bestuurders en leraren kunnen met elkaar in contact komen tijdens de conferentie ‘Focus op Burgerschap’, op 18 november. Dit wordt voortgezet tijdens de maandelijkse BurgerschapsBorrels, die elke tweede donderdag van de maand online plaatsvinden.

Wil je meer weten over het programma en de beschikbare ondersteuning? Kijk dan op de website van Burgerschap op de Basisschool.

Kick-off webinar terugkijken

De Kickoffbijeenkomst Burgerschap op de Basisschool vond plaats op 18 september 2020. Je kunt het webinar hier terugkijken.

Tijdens dit webinar hield Prof. Gert Biesta een lezing over Burgerschap. Kijk zijn lezing hier terug.