Nieuws

Burgerschapsonderwijs verder in wet verankerd

Met een aanscherping van de wet wil minister Arie Slob (Onderwijs) burgerschapsonderwijs verbeteren. Leerlingen zouden voortaan moeten leren over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en over de mensenrechten. Ook moet de school hen sociale en maatschappelijke competenties bijbrengen die ze in de samenleving nodig hebben.

Op dit moment zijn scholen verplicht burgerschapsonderwijs te geven, maar is onduidelijk wat hiermee precies wordt bedoeld. De wet moet die onduidelijkheid wegnemen. ‘De huidige situatie van toenemende spanningen en afnemende binding onderstreept de noodzaak van een prominentere positie van burgerschap in het lesprogramma van het primair en voortgezet onderwijs’, aldus de minister in Dagblad Trouw. Wel houden scholen de vrijheid om te bepalen hóe ze dit onderwijs geven, benadrukt hij.

De PO-Raad vindt burgerschapsonderwijs belangrijk en verwacht dat de wet scholen meer houvast geeft om hieraan vorm te geven. Wel benadrukt ze dat goed onderwijs op school tot stand komt en niet met een wet. Belangrijk is dat de wet verder wordt uitgewerkt in de nieuwe kerndoelen die leraren en schoolleiders nu ontwikkelen binnen Curriculum.nu, vindt de PO-Raad verder. ,,Daarmee kan worden gezorgd voor meer samenhang in het totale onderwijsprogramma en wordt voorkomen dat het programma verder wordt overladen’’, aldus vicevoorzitter Anko van Hoepen. ,,Ik ben blij dat de minister dit ook zo ziet.’’

De PO-Raad zal een dergelijke reactie geven op de internetconsultatie die vandaag is opengesteld. Ook reageren? Dat kan via de speciale website.

Het wetsvoorstel wordt na de consultatie besproken in de Tweede en Eerste Kamer.