Download

IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs

De bevordering van burgerschap van leerlingen – of algemener: de sociale en maatschappelijke vorming van jonge mensen – is een klassieke taak van het onderwijs. Scholen hechten daar veel waarde aan. Maar ook de samenleving dit ziet als een belangrijke taak van het onderwijs.

De in deze publicatie beschreven IJkpunten kunnen worden gezien als de belangrijkste kenmerken van goed burgerschapsonderwijs. Dat wil zeggen dat goed burgerschapsonderwijs aan deze kenmerken voldoet. Scholen die werken aan de ontwikkeling van goed burgerschapsonderwijs kunnen de IJkpunten gebruiken als checklist’.

De publicatie is tot stand gekomen door de PO-Raad, VO-raad, en Stichting School & Veiligheid in samenwerking met de Academische Werkplaats Sociale kwaliteit onderwijs.