IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs

Wat is goed burgerschapsonderwijs? En wat zijn de bouwstenen die we nodig hebben om dat te bereiken?

Om besturen te ondersteunen bij het beantwoorden van deze vragen, formuleerde de PO-Raad in nauwe samenwerking met de VO-raad, de werkplaats Sociale Kwaliteit Onderwijs en Stichting School en Veiligheid negen IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs. Ook scholen kunnen de negen IJkpunten gebruiken, als spoorboekje voor hun burgerschapsonderwijs.  

In negen punten – de zogenoemde IJkpunten – is samengevat wat de kenmerken zijn van goed burgerschapsonderwijs en wat er nodig is om die op school te realiseren: 

  1. visie
  2. leerdoelen
  3. onderwijsinhoud
  4. aanpak
  5. schoolklimaat
  6. resultaten
  7. professionalisering
  8. kwaliteitszorg
  9. verbinding

De IJkpunten zijn gekoppeld aan een praktisch stappenplan en een reflectie op de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. 

 

kringgesprek