Nieuws

Meerderheid Kamer wil einde aan ouderverklaringen afwijzing homoseksualiteit

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vanmiddag voor een motie om met spoed een einde te maken aan de verklaringen die sommige scholen vragen ouders te tekenen, waarin zij homoseksualiteit afwijzen. Ook vindt een meerderheid van de Kamer dat leerlingen die de grondslag van een school respecteren, niet geweigerd mogen worden. Beide moties werden ingediend na debat over burgerschapsonderwijs, vorige week. 

Het initiatief voor deze moties werd genomen door SP-Kamerleden Peter Kwint en Jasper van Dijk. In Kwints motie wordt het kabinet opgeroepen om met spoed een einde te maken aan de verklaringen die ouders moeten tekenen voor toelating van hun kinderen op een school, en waarin zij homoseksualiteit afwijzen. De Kamerleden vinden dit haaks staan op de burgerschapsopdracht die scholen hebben. Alleen de SGP stemde tegen deze motie. 

De Kamer nam meer moties aan met betrekking tot de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs. Een greep daaruit: 

  • Het kabinet wordt gevraagd met betrokken partijen in overleg te gaan over het vak geschiedenis en staatsinrichting en/of maatschappijleer/maatschappijkunde over meerdere schooljaren, meerdere uren per week te verplichten. Kamerleden vinden dat de kenniscomponent over democratie en rechtsstaat een sterkere positie moeten krijgen naast de brede burgerschapsopdracht van het onderwijs; 
  • Lerarenopleidingen en pabo’s zouden leraren-in-opleiding nadrukkelijker handvatten moeten geven voor het bespreken van moeilijke maatschappelijke thema’s in de les én voor het omgaan met gevaarlijk en geradicaliseerd gedachtegoed; 
  • Een duidelijk toezichtskader met betrekking tot de burgerschapsopdacht ontbreekt nog, de Kamer wil dat het kabinet dat in samenwerking met Inspectie en onderwijsveld opstelt.