Nieuws

Meten van leerresultaten burgerschap

Scholen kunnen zich dit voorjaar weer aanmelden om gebruik te maken van ‘Burgerschap Meten’, een door de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld meetinstrument om de resultaten van het burgerschapsonderwijs te monitoren. 

Nieuwe burgerschapswet

De nieuwe burgerschapswet, die sinds dit schooljaar geldt, vraagt van scholen de resultaten van het burgerschapsonderwijs te meten. Scholen zijn vrij om te kiezen hoe zij dat doen. Dit kan bijvoorbeeld via een portfolio of via een gestandaardiseerd meetinstrument. Momenteel kunnen scholen hierbij gebruikmaken van het instrument ‘Burgerschap Meten’. Naar verwachting zullen de komende jaren meer gestandaardiseerde instrumenten ontwikkeld worden. 

Hoe vindt de meting plaats?

Scholen die de resultaten van het burgerschapsonderwijs willen monitoren via ‘Burgerschap Meten’, kunnen zich hiervoor aanmelden via Lianne Hoek (l.h.m.hoek@uva.nl) of de website www.socialekwaliteitonderwijs.nl.

Zij kunnen vervolgens zelf een online vragenlijst afnemen, op een zelf gekozen datum (tot de zomervakantie). Het instrument is bestemd voor leerlingen in de groepen 7 en 8. Na afloop ontvang je een rapportage. Desgewenst kun je de resultaten ook vergelijken met de uitkomsten van andere scholen. 

Scholen die zich aanmelden, kunnen nog dit schooljaar meedoen. 

Extra voor geïnteresseerde scholen

Na de zomer starten ook trajecten voor scholen die, samen met andere scholen en experts, willen werken aan het gebruik van de resultaten van de metingen voor de ontwikkeling van hun burgerschapsonderwijs. Interesse hierin kan ook worden doorgegeven via het contactformulier.

vereenvoudiging bekostiging