Nieuws

Nieuwe wet voor Burgerschapsonderwijs aangenomen

De Eerste Kamer stemde vanmiddag in met de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs in het funderend onderwijs. Burgerschapsonderwijs was al wettelijk verplicht maar de opdracht aan scholen is nu aangescherpt. De wet gaat in vanaf 1 augustus.

Het was een lang traject: al anderhalf jaar geleden stuurde onderwijsminister Slob het wetsvoorstel ‘Verduidelijking burgerschap in het funderend onderwijs’ naar de Tweede Kamer. Doel: de wettelijke burgerschapsopdracht verduidelijken en steviger verankeren.

Rol schoolbesturen

De rol van de schoolbesturen wordt ook verscherpt: van hen wordt verwacht dat zij een duidelijke burgerschapsopdracht richting hun scholen communiceren en het bevoegd gezag heeft een zorgplicht voor de schoolcultuur.

De PO-Raad vindt het belangrijk zijn leden in deze burgerschapsopdracht te ondersteunen en werkt daarvoor samen met Stichting School en Veiligheid. Het project Burgerschap op de basisschool helpt scholen en besturen hun eigen visie en context vertalen naar burgerschapsonderwijs in de klas. Met de andere sectorraden en OCW verkennen we hoe we deze ondersteuning in de toekomst vormgeven.