Nieuws

Onderwijsraad: ‘maak wetsvoorstel burgerschapsonderwijs duidelijker’

Het Wetsvoorstel dat burgerschap beter in het onderwijs moet verankeren, moet worden aangepast zodat het scholen meer richting en houvast geeft. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies.

Het kabinet wil burgerschapsonderwijs verbeteren door de wet aan te scherpen. Leerlingen zouden voortaan moeten leren over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en over de mensenrechten. Ook moet de school hen sociale en maatschappelijke competenties bijbrengen die ze in de samenleving nodig hebben. Op dit moment zijn scholen verplicht burgerschapsonderwijs te geven, maar is onduidelijk wat hiermee precies wordt bedoeld. De wet moet die onduidelijkheid wegnemen.

De Onderwijsraad vindt dat het wetsvoorstel nog steeds onvoldoende helder maakt wat onder burgerschap wordt verstaan en wat van scholen wordt verwacht. Ook is niet inzichtelijk welke problemen het wetsvoorstel wil aanpakken, schrijft hij. De Onderwijsraad komt daarom met een alternatieve wetstekst. Scholen zouden voldoende vrijheid overhouden om hun burgerschapsonderwijs zelf in te vullen. 

Om burgerschapsonderwijs echt te verbeteren, zullen er ook kerndoelen en eindtermen moeten komen, stelt de raad. Deze worden voorbereid in het trajact Curriculum.nu waarbinnen leraren en schoolleiders nieuwe kerndoelen ontwikkelen. De raad vindt verder dat de overheid scholen handvatten moet bieden zodat ze zelf kunnen vaststellen ‘hoe succesvol hun burgerschapsonderwijs is’. Ook moet de overheid scholen goede ondersteuning bieden.

Via een internetconsultatie konden ook anderen deze zomer op het wetsvoorstel van het kabinet reageren. Het ministerie verwerkt de adviezen die hieruit zijn voortgekomen het advies van de Onderwijsraad in het wetsvoorstel dat op den duur naar de ministerraad zal gaan.