Project Burgerschap op de basisschool

Scholen doen vaak van alles aan burgerschapsonderwijs. Een gastles van iemand uit het bedrijfsleven. Een bezoek aan een verzorgingstehuis. Een project over klimaatverandering. Hoe zog je voor focus en samenhangend burgerschapsonderwijs?

Logo Burgerschap op de Basisschool

Het is belangrijk dat een school doelgericht en planmatig werkt en een eigen verhaal bouwt. De PO-Raad faciliteert daarom het project Burgerschap op de Basisschool, uitgevoerd door Stichting School & Veiligheid. SSV deelt informatie, geeft advies en deelt praktische hulpmiddelen. Daarmee helpen ze scholen hun doelstelling scherp te krijgen en samenhangend te werken aan burgerschap.

QuickScan Burgerschap

De QuickScan Burgerschap helpt om een beeld te krijgen van het burgerschapsonderwijs in de eigen school. Het maakt inzichtelijk hoe het burgerschapsonderwijs op dit moment in de school wordt ervaren en is een hulpmiddel om in gesprek te gaan, zodat je gezamenlijk de koers en ontwikkelpunten kunt bepalen. Bij de QuickScan zit een toolbox met tips, links, informatie en voorbeelden om je op weg te helpen.

Wat doet de PO-Raad?

Scholen zijn sinds 2006 wettelijk verplicht om aandacht te geven aan burgerschap. Zij hebben, naast ouders en verzorgers, een belangrijke rol in het bijbrengen van normen en waarden die horen bij onze democratische rechtstaat. Met ingang van augustus 2021 is de nieuwe Wet Burgerschap in werking getreden. Hierin wordt verduidelijkt wat burgerschap is en waarom het planmatig vormgeven ervan belangrijk is.