Nieuws

QuickScan Burgerschap online

In samenwerking met Stichting School & Veiligheid lanceert de PO-Raad vandaag de Quickscan Burgerschap. De QuickScan Burgerschap is een hulpmiddel voor basisscholen om een beeld te krijgen van de stand van zaken rond het burgerschapsonderwijs in hun school. Ook stellen we graag onze ambassadeurs voor Burgerschap op de Basisschool aan je voor. 

De uitkomsten maken inzichtelijk hoe het burgerschapsonderwijs op dit moment in de school ervaren wordt. Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan, zodat je gezamenlijk de koers en ontwikkelpunten kunt bepalen. Om je nog beter op weg te helpen zit er aan de QuickScan een toolbox met tips, links, informatie en voorbeelden.

Doe hier de quickscan

Burgerschap op de Basisschool

Minister Arie Slob (Onderwijs) stuurde eerder dit jaar het definitieve wetsvoorstel ‘Verduidelijking burgerschap in het funderend onderwijs’ naar de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt de wettelijke burgerschapsopdracht voor scholen minder vrijblijvend en wordt duidelijk wat precies wordt verwacht van scholen op dit vlak. Het programma ‘Burgerschap op de Basisschool’ helpt scholen om een doelgerichte en planmatige aanpak voor burgerschap te ontwikkelen. De nieuwe quickscan maakt onderdeel uit van dit programma.

Meer weten over Burgerschap op de Basisschool? Je vindt meer informatie op onze website. Daar lees je ook meer over de ambassadeurs van het programma. Zij zijn deskundige sparringpartners het gebied van burgerschapsonderwijs, en helpen je graag bij het vormgeven van burgerschapsonderwijs binnen jouw bestuur.