Download

Tangram: Burgerschap op de basisschool

cover burgerschap op de basisschool

Een Tangram symboliseert het burgerschapsonderwijs. De vaste onderdelen (tans) vormen duidelijke kaders. Maar er is ook vrijheid om met deze tans een eigen vorm te bepalen. Net zoals de vrijheid van onderwijs de school de gelegenheid biedt het onderwijs af te stemmen op de leef- en omgangswereld binnen jouw school met jouw aanpak voor jouw leerlingen. Zo vormt de school de ware oefenplaats. Als bestuurder, schoolleider en leerkracht wordt je aan de hand van de tangram uitgedaagd om op zoek te gaan naar de vorm in het onderwijsaanbod dat bij jou past.