Nieuws

Coalitie verdeeld over vervolg Curriculum.nu

De Tweede Kamer is – opvallend genoeg ook binnen de coalitie - verdeeld over het vervolg van Curriculum.nu. In het algemeen overleg over Curriculum.nu kwam naar voren dat meerdere partijen twijfelen aan de bouwstenen die de verschillende ontwikkelteams maakten. Ook betwist een aantal partijen het standpunt van minister Arie Slob (onderwijs) dat er voldoende draagvlak is voor de curriculumherziening.

Tijdens het debat sprak een aantal fracties waardering uit voor het werk van de ontwikkelteams. Partijen als VVD, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks gaven aan een vervolg te willen geven aan de ontwikkelde bouwstenen. Ze verbinden hier wel een aantal voorwaarden aan. Zo vinden PvdA en GroenLinks het belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor de curriculumherziening. De minister heeft toegezegd in het veld te gaan kijken hoe het draagvlak voor Curriculum.nu vergroot kan worden. Voor de ChristenUnie is het essentieel dat de ontwikkelde bouwstenen uitgewerkt worden tot heldere kerndoelen.

Het CDA wil dat de huidige voorstellen concreter worden uitgewerkt. Daarnaast moet er een commissie van deskundigen komen om het vervolg in goede banen te leiden. Ook D66 vindt dat experts op het gebied van curriculumherziening de volgende stap moeten zetten. Bovendien stelt D66 dat de bouwstenen niet leiden tot minder overladenheid. De minister laat weten zo’n commissie voor de zomer in te willen instellen. Hiermee lijken de partijen af te wijken van het ‘teacher in the lead’-principe, waar zij eerder in het traject veel waarde aan hechtten.

Minister Slob komt volgende week met een brief aan de Tweede Kamer. Hierin beschrijft hij hoe hij op dit moment tegen het vervolgproces aankijkt. Daarnaast zal de minister op verzoek van het CDA ingaan op de financiële gevolgen van de volgende stappen binnen de curriculumherziening. Op basis van het debat en deze brief zal de Tweede Kamer moties indienen. Als er over deze moties gestemd is, is er meer duidelijk over het vervolg van Curriculum.nu. De PO-Raad volgt deze ontwikkelingen op de voet.