Nieuws

Cultuurkaart voor vso terug van weggeweest

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen komend schooljaar weer gebruikmaken van de Cultuurkaart. Met deze pas kunnen zij gratis of goedkoper deelnemen aan diverse culturele activiteiten. De PO-Raad heeft hier met diverse andere partijen steeds voor gepleit en is blij dat minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur) aan die oproep gehoor heeft gegeven.

Na bezuinigingen op de Cultuurkaart besloot het kabinet in 2012 dat leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs wel weer aanspraak konden maken op de pas. Voor 20.000 leerlingen van het vso gold dit niet omdat het vso formeel onder het primair onderwijs valt. In een gezamenlijke brief aan de minister van Onderwijs schreven onder meer Lecso, PO-Raad en het Jeugdcultuurfonds dat dit ‘aan een tiener niet uit te leggen is’.

Scholen voor vso ontvangen in september van CJP een uitnodiging om deel te nemen aan de Cultuurkaart.