Curriculum

Ook het onderwijs moet bij de tijd blijven. Daarom wordt het curriculum geactualiseerd. In de kerndoelen staat wat leerlingen per leergebied moet zijn aangeboden aan het einde van de basisschool. De overheid stelt deze kerndoelen vast. Omdat de maatschappij verandert, worden deze kerndoelen eens in de zoveel tijd vernieuwd. Voor taal en rekenen zijn referentieniveaus vastgelegd: wat moeten kinderen ten minste beheersen? 

Meer dan basisvaardigheden

Het is essentieel dat leerlingen basisvaardigheden zoals taal, rekenen en burgerschap krijgen aangeboden. Maar het primair onderwijs is meer dan die paar vakken. De PO-Raad stimuleert scholen en schoolbesturen om alle talenten van een leerling te ontwikkelen. De PO-Raad informeert schoolbesturen over maatschappelijke ontwikkelingen. We faciliteren samenwerking tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals met als doel om de leerstof effectief te kunnen aanbieden.

De PO-Raad praat daarnaast op landelijk niveau mee over een nieuw curriculum en bewaakt de grenzen hiervan. Want in de praktijk wordt al snel naar de school gekeken voor een oplossing van een maatschappelijk probleem. Maar de school kan niet alles en we willen een goed gebalanceerd onderwijsaanbod aanbieden.

 

Computerles