Nieuws

Dekker wil meer Duitse en Frans les in grensstreken

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil het scholen aan de grens met Duitsland en België makkelijker maken om les te geven in de taal van het buurland. Zo komt er een kenniscentrum dat scholen helpt bij het organiseren van buurttaalonderwijs en worden gemeenten, besturen en scholen beter geïnformeerd over de meerwaarde van het beheersen van Duits en Frans.

Dekker vindt dat nodig omdat scholen nu tegen belemmeringen aanlopen bij het organiseren van buurtaalonderwijs. Zo is er te weinig goed lesmateriaal voor handen, beheersen leraren de talen zelf niet altijd goed genoeg en onderkennen leerlingen, ouders, leraren en schoolbestuurders het belang van het spreken van Duits of Frans vaak niet, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Dat belang is volgens hem groot omdat de leerlingen in grensstreken pas optimaal profiteren van het aanbod van stages en banen in de grensstreek als ze ook de taal beheersen die er wordt gesproken. Ook verrijken de lessen het onderwijs, aldus de bewindsman.

Het primair onderwijs wordt daarmee steeds internationaler georiënteerd. In september stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dat bepaalt dat een deel van de onderwijstijd op alle scholen in Engels, Duits of Frans mag worden gegeven.