Nieuws

Eerste tussenresultaten nieuw curriculum online: reageer nu!

De 125 leraren en achttien schoolleiders die werken aan een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs hebben de eerste tussenresultaten gepubliceerd. De komende weken verzamelen zij hierop feedback. Ook reageren? Dat kan tot 25 april 9:00 uur via de website Curriculum.nu

De leraren en schoolleiders zijn in zogenoemde ontwikkelteams aan de slag gegaan. Zij buigen zich over negen leergebieden: Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels/moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. Tussen de sessies delen de teams de tussenproducten voor feedback met de ontwikkelscholen en kan iedereen die wil via de website curriculum.nu reageren. De eindopbrengst vormt uiteindelijk de basis voor de actualisatie van het curriculum.

In deze eerste ronde werkten de ontwikkelteams aan een conceptvisie op hun eigen leergebied. Op basis van deze visie zullen de ontwikkelteams voor hun leergebied in de volgende ontwikkelsessies gaan benoemen wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen. De conceptvisies zijn te lezen op Curriculum.nu.

Kijkje achter de schermen bij de eerste ontwikkelsessie

Bent u benieuwd om te zien hoe het eraan toeging tijdens de eerste ontwikkelsessies? Bekijk dan onderstaande video.