Nieuws

Extra verdiepingsfase voor Onderwijs2032

Staatssecretaris Dekker wil een brede verdiepingsfase van Onderwijs2032 inlassen, die loopt tot november 2016. Hij baseert dit voorstel op de wens van de Onderwijscoöperatie voor een breed gedragen curriculum vanuit een betrokken beroepsgroep. Binnenkort spreekt de Tweede Kamer hierover.

Dekker doet zijn voorstel over de ontwikkeling van toekomstbestendig onderwijs op 22 april in een brief aan de Tweede Kamer. Enkele fracties hadden Dekker in het debat van 9 maart opgeroepen om de rol van leraren bij de ontwikkeling van Onderwijs2032 te versterken en een motie met deze strekking aangehouden.

Verdiepingsfase

De verdiepingsfase zou moeten bestaan uit twee onderdelen. Als eerste start de Onderwijscoöperatie onder eigen regie een dialoog onder leraren over het advies Ons Onderwijs2032. Naast het advies zelf, is ook de wijze waarop de betrokkenheid van leraren bij de herijking van het curriculum vergroot kan worden onderdeel van de dialoog; evenals de randvoorwaarden die nodig zijn om curriculumontwikkeling in de praktijk te laten werken.

Parallel aan dit traject moet onder leiding van een breed samengestelde regiegroep een inhoudelijke verdieping van het advies plaatsvinden. Wat betekent het advies concreet voor de onderwijspraktijk? Wat zijn essentiële bouwstenen voor het vervolg? Ook de betekenis van de curriculumherijking voor de aansluiting op het vervolgonderwijs en de lerarenopleidingen maakt onderdeel uit van deze verdiepingsfase. De beoogde leden van de regiegroep zijn de PO-Raad, VO-raad, AVS, Onderwijscoöperatie, LAKS en Ouders & Onderwijs.