Nieuws

Geef uw feedback op tussenresultaten nieuwe kerndoelen

Wie wil, kan nog tot 14 november feedback geven op de derde serie tussenproducten van Curriculum.nu, het traject dat moet leiden tot nieuwe kerndoelen in het primair en voortgezet onderwijs. Voordat de eindopbrengsten in het voorjaar van 2019 worden gedeeld met de Tweede Kamer, volgen nog twee ontwikkelsessies.

Leraren, schoolleiders en experts bogen zich in oktober in zogenoemde ontwikkelteams over de vraag welke kennis en vaardigheden alle leerlingen op verschillende momenten in hun schoolcarrière moeten hebben. Ook bekeken ze hoe ze de samenhang tussen de verschillende leergebieden verder kunnen bevorderen. In maart en mei vonden eerdere ontwikkelsessies plaats.

Na iedere fase leveren de teams tussenresultaten op. Onder meer leerlingen, ouders, vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven kunnen vervolgens een reactie geven. Dat kan via de website curriculum.nu. De tussenproducten worden daarna op basis van de feedback aangescherpt. Die worden hierdoor steeds concreter en dienen uiteindelijk als basis voor de uiteindelijke kerndoelen. De Tweede Kamer beslist over de uiteindelijke kerndoelen. 

Waarom een nieuw curriculum?

Dit traject moet leiden tot moderne kerndoelen die kinderen beter op hun toekomst voorbereiden. De huidige kerndoelen zijn elf jaar oud en daarmee aan herziening toe. Het traject moet daarnaast leiden tot minder overladenheid van het onderwijsprogramma, een betere samenhang tussen de verschillende leergebieden en doorlopende leerlijnen.

De ontwikkelteams aan het werk

In totaal buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Gekeken wordt wat we in het onderwijs willen behouden, toevoegen of juist loslaten. Hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma in te vullen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving?