Nieuws

Gezamenlijke aanpak herziening curriculum naar Tweede Kamer

De Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO-Raad en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs hebben gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om tot een herziend curriculum (kerndoelen) te komen in het primair en voortgezet onderwijs.

De onderwijspartijen hebben de handen ineengeslagen en een aanpak opgesteld met een centrale rol voor leraren. De onderwijspartijen vragen de staatssecretaris om dit mogelijk te maken. De aanpak vormt het vervolg op de verdiepingsfase van Onderwijs2032. De staatssecretaris biedt het voorstel aan de Tweede Kamer aan en volgende week gaat hij er met de Tweede Kamer over in gesprek.

Burgerschapsonderwijs

Bij de herziening kijken de partijen onder meer naar burgerschapsonderwijs. Een wet die voorschrijft aan welke thema’s scholen tijdens burgerschapslessen aandacht moeten geven - zoals Dekker wil - is daarmee overbodig en bovendien onwenselijk. De PO-Raad en VO-raad vinden een wettelijke verplichting geen recht doen aan de inzet van scholen en leraren. Discussie over burgerschapsonderwijs en hoe hier vorm aan kan worden gegeven, hoort thuis bij het gesprek over nieuwe kerndoelen.

Meer weten? Bekijk ook de bijbehorende infographic.

Links & downloads

Infographic Gezamenlijke aanpak herziening curriculum
1.29 MB