Nieuws

‘Iedereen moet kunnen meedoen aan kunst en cultuur’

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en kansen op het gebied van cultuuronderwijs? En hoe kunnen scholen gesteund worden bij het verankeren van cultuur in het onderwijs? De PO-Raad sprak hierover met Sanne Scholten, sinds 1 juni 2016 directeur van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelde het LKCA een gemeenschappelijke houvast op voor overheden, scholen en culturele aanbieders voor het vormgeven van toekomstig cultuuronderwijs. Deze ‘Basis voor cultuureducatie’ werd vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De PO-Raad sprak met Sanne Scholten over dit stappenplan voor verdere verbetering en verankering van cultuureducatie voor alle kinderen en jongeren. Haar doel: iedereen moet kunnen meedoen aan kunst en cultuur. En om dat te bereiken wil zij meer diversiteit in het culturele aanbod realiseren: ,,Hiphop naast klassiek ballet en salsa naast viool’’.

U kunt het interview hier lezen en hier downloaden.

Kamerbrief over toekomst cultuuronderwijs

Cultuureducatie is een belangrijke bouwsteen in de ontwikkeling van kinderen voor nu en in de toekomst. Zo valt te lezen in de brief over de toekomst van cultuuronderwijs, die minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) vandaag naar de Tweede Kamer stuurden. In deze brief evalueren zij het cultuuronderwijsbeleid van de afgelopen jaren en bespreken zij op hun plannen voor toekomstig cultuuronderwijs. Ook gaan zij in op de ‘Basis voor cultuureducatie’.