Nieuws

Joop van den Ende en Rinda den Besten in Trouw: 'Muziek terug in de klas'

'Ploink ploink', zo begint het verhaal over muziekonderwijs, vanochtend in dagblad Trouw. Het geluid beschrijft de tonen uit de zelfgemaakte bas van theatermaker Joop van den Ende, in de tijd dat Van den Ende nog een jongetje was. Nu is hij net als Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, en Janneke van der Wijk, directeur van het Conservatorium van Amsterdam, betrokken bij het project Méér Muziek in de Klas. In Trouw een uitgebreid interview met het drietal.

Met het project hopen zij muziek weer structureel terug te brengen in het onderwijs. Nu is het sterk afhankelijk van de school of de leerlingen in aanraking komen met muziek, terwijl muziek zo goed kan zijn voor de ontwikkeling van de kinderen.

Daaraan ten grondslag liggen jarenlange bezuinigingen op muziekonderwijs en muziekscholen, zegt Van den Ende. Den Besten vult aan dat de politiek steeds weer andere dingen vraagt van het onderwijs, dat de werkdruk hoog is en geld een gebrek is. Waar vroeger de gemeenten nog meebetaalden, moeten scholen het zelf organiseren en betalen. Daarbij komt dat maar een op de tien leraren zich voldoende toegerust voelt om muziek te geven. Om die reden richt het project zich ook op pabo's, conservatoria en bijscholing van leraren. Van der Wijk ziet ook een belangrijke rol weggelegd voor coteaching, waarbij muziekdocenten, musici en reguliere leraren samen optrekken. 

Volgens de ochtendkrant is het Nederlandse bedrijfsleven bereid om miljoenen euro's in muziekonderwijs te investeren. 

BZT Show Muziekwedstrijd 

Enkele ambassadeurs van Méér Muziek in de Klas, onder wie Joop van den Ende en Erik Scherder, hebben vorige week in tv-programma De Wereld Draait Door alle groepen 5, 6 en 7 in Nederland opgeroepen mee te doen aan de grootste muziekwedstrijd van Nederland. Zij dagen de klassen uit een met elkaar gemaakt muziekstuk in te zenden via de site meermuziekindeklas.nl. Inzenden kan in een van de voorgestelde categorieën: van huis-tuin-en-keuken-percussie, pop, orkest, rap tot bodypercussie. 100-120 klassen worden op basis van hun inzending uitgenodigd voor de audities in juni. Dertig klassen mogen daarna door naar de volgende ronde: een van de speciale uitzendingen van het populaire Zapp-programma De BZT Show (NPO3/KRO-NCRV). De klassen die vervolgens de finale bereiken, vertolken tijdens een galafeest een speciaal voor deze wedstrijd gemaakte compositie van Henny Vrienten. Koningin Máxima is daarbij eregast en de NPO zendt dit gala uit in december.