Nieuws

Kabinet investeert in cultuur via scholen

Minister Van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur. Scholen worden niet alleen gestimuleerd om musea te bezoeken en muziekonderwijs te bieden. De minister wil ze ook expliciet uitnodigen om theater en film te bezoeken over thema’s als discriminatie, homoseksualiteit en pesten.

In het regeerakkoord was al afgesproken dat het kabinet tachtig miljoen euro zou uittrekken voor cultuur. In de nota ‘Cultuur in een open samenleving’ maakte het kabinet vorige week bekend hoe het dit geld zal gaan verdelen. De hoofdpunten voor het onderwijs op een rijtje:

  • Met een investering van € 2,1 miljoen in 2018 wil het kabinet bereiken dat alle kinderen tijdens hun basisschooltijd het Rijksmuseum of een ander museum bezoeken. Dit bedrag loopt op tot € 4,9 miljoen in 2019 en verder. De middelen komen beschikbaar via de prestatiebox.
  • Het kabinet wil dat meer scholen goed muziekonderwijs kunnen geven. Met een eenmalige investering van €5 miljoen wordt de laatste aanvraagronde van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs verdubbeld. Daarnaast laat het kabinet onderzoek uitvoeren naar de effecten van deze impuls en de regeling professionalisering muziek.
  • Scholen worden uitgedaagd om ook cultuur te bezoeken die schuurt. Met €1,5 miljoen per jaar investeert het kabinet de komende jaren in EYE Filmmuseum en in jeugdtheatergezelschappen. Het jeugdtheater, de jeugdfilm en kinderboeken uit Nederland hebben een sterke reputatie als het gaat om een confrontatie met een andere zienswijze, zo schrijft de minister. ,,Zij schuwen actuele, voor jongeren soms lastig te bespreken onderwerpen zoals homoseksualiteit, discriminatie, loverboys en pesten niet.”
  • In het kader van de kennis van onze geschiedenis, waarden en vrijheden zal het Wilhelmus, inclusief de context daarvan op scholen geleerd worden, zo kondigt de minister aan. Wel benoemt zij dat het gesprek hierover nog onderdeel is van de herziening van het curriculum, waar ontwikkelteams op dit moment mee aan de slag zijn.
  • In overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt bezien hoe bezoek aan het parlement mogelijk wordt gemaakt.
  • Tot slot laat het kabinet onderzoek doen naar de ‘niet-bezoeker’ van culturele voorstellingen. De ministeries van OCW, VWS en SZW overleggen over de toegankelijkheid van cultuur voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds voeren dit uit.