Nieuws

Kennis leerlingen van natuur en techniek gelijk gebleven

De kennis van basisschoolleerlingen op het gebied van biologie, natuurkunde en techniek is ten opzichte van 2010 gelijk gebleven. Dit blijkt uit Peil.Natuur en Techniek, het peilingsonderzoek dat in schooljaar 2015/2016 onder verantwoordelijkheid van de inspectie is uitgevoerd naar de kerndoelen op dit terrein. De inspectie heeft het onderzoek op 31 mei gepresenteerd.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er grote verschillen zijn tussen leerlingen: niet alleen in hun kennis, maar ook in de mate waarin leerlingen ontwerp- en onderzoeksvaardigheden beheersen. De verschillen in leerprestaties lijken vooral samen te hangen met (algemene) leerlingkenmerken en niet of nauwelijks met de aanpak van de school zoals in dit onderzoek gemeten.

Regionale netwerken

Het peilingsonderzoek is op 31 mei gepresenteerd aan de regionale netwerken voor wetenschap en techniek. De schoolbesturen in deze netwerken zetten zich actief in voor het realiseren van de ambities van het Techniekpact. Alle inspanningen vanuit deze netwerken, zijn helaas niet meteen terug te zien in de uitkomsten van het peilingsonderzoek. Dat betekent volgens de inspectie echter niet dat leerlingen geen profijt hebben van het rijkere aanbod op de betreffende scholen. De PO-Raad heeft veel waardering voor de professionals die zich op allerlei manieren dagelijks inzetten om het onderwijs in wetenschap en technologie te stimuleren.

Lees hier het volledige nieuwsbericht van de inspectie over Peil.Natuur en Techniek

Lees hier een impressie van de bijeenkomst van de regionale netwerken voor wetenschap en techniek op 31 mei.

Download hier het volledige rapport van Peil.Natuur en Techniek 2015-2016

Peilingsonderzoeken

De inspectie voert jaarlijks meerdere periodieke peilingsonderzoeken uit in het primair onderwijs. Zo wordt elk jaar gerapporteerd over het taal- en rekenniveau van groep-8-leerlingen op basis van de eindtoets. Daarnaast houdt ze jaarlijks twee peilingen over leergebieden die in de kerndoelen genoemd zijn. Naast Natuur en Techniek is in schooljaar 2015/2016 ook een onderzoek uitgevoerd naar het onderwijs in Kunstzinnige ori├źntatie.