Nieuws

Lessen op basisschool mogen in Engels, Duits of Frans

Scholen in het primair onderwijs mogen een deel van hun lessen aanbieden in de Engelse, Duitse of Franse taal. De Eerste Kamer stemde op 29 september 2015 in met het wetsvoorstel over de voertaal in het primair onderwijs. Bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zal worden bepaald wat het percentage van de onderwijstijd per schooljaar is waarin les in een van deze moderne vreemde talen kan worden aangeboden. Wanneer de wet in werking treedt, wordt nog bepaald.

De PO-Raad is verheugd dat nu formeel wordt bekrachtigd dat scholen ruimte krijgen leerlingen op jonge leeftijd een vreemde taal aan te bieden en deze taal ook als voertaal te gebruiken. De PO-Raad gaat ervan uit dat bij AMvB vooralsnog een percentage van 15 procent van de onderwijstijd wordt aangehouden. Momenteel wordt op een aantal pilot scholen beproefd wat een hoger percentage onderwijstijd met een vreemde taal als voertaal voor effect heeft op het leren van zowel deze taal als de andere onderwijsdomeinen, in het bijzonder de Nederlandse taal. Op termijn zou dit kunnen leiden tot wijziging van de AMvB.

Het akkoord van de Eerste Kamer zien wij als stevige steun in de rug voor de circa 1100 scholen voor primair onderwijs die nu al vroeg vreemde talen onderwijs (vvto) aanbieden. De instemming van de Eerste Kamer vormt ook een belangrijke impuls om met het voortgezet onderwijs tot afspraken te komen over in de eerste plaats de doorlopende leerlijn Engels.