Nieuws

Méér muziek in de klas deze herfst

Scholen kunnen deze herfst volop aan de slag met meer en beter muziekonderwijs. Naast dat de Impuls Muziekonderwijs per 1 oktober weer wordt opengesteld, stellen Méér Muziek in de Klas en SchoolTV iedere week lesmateriaal beschikbaar in het kader van de BZT Muziek Show.

Impuls Muziekonderwijs

Op 2 oktober gaat de regeling Impuls Muziekonderwijs weer open voor de tweede ronde. Met de subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op scholen.

De subsidieregeling staat open voor alle basisscholen in Nederland. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de regeling. Middels een plan op maat, passend bij de ambitie en mogelijkheden van de school, kan een schoolbestuur voor één of meerdere schoollocaties een aanvraag doen. Scholen kunnen subsidie aanvragen wanneer zij:

  1. Structureel muzieklessen gaan verzorgen;
  2. Leraren gaan trainen in het geven van muziekonderwijs;
  3. Verbinding maken tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs.

Meer informatie over de subsidie is te vinden op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

BZT Muziek Show

Vanaf 1 oktober kunnen kinderen (én volwassenen) elke zaterdagavond om 19.00 uur kijken naar de BZT Muziek Shows op NPO Zapp. In elke uitzending staat een andere sound centraal en treden drie groepen op die een kans maken op een plek in de BZT Band XXL.

Kinderen kunnen niet alleen kijken naar de shows, maar kunnen vanaf maandag 3 oktober elke week in de klas aan de slag met een muziekles in het teken van de sound van die week! Méér Muziek in de Klas ontwikkelde samen met SchoolTV een laagdrempelig lespakket bestaande uit leuke video’s voor de leerlingen en uitgebreide lesbrieven voor de leerkrachten. Op de sound-pagina’s van de website van Méér Muziek in de Klas staan alle sounds op een rij. Op de websites van SchoolTV en Méér Muziek in de Klas verschijnt elke maandag na de uitzending van de BZT Muziek Show het bijbehorende lesmateriaal. De totale lesduur is ongeveer 40 minuten en de lessen zijn geschikt voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.