Nieuws

Minister Slob wil tijdelijke wetenschappelijke commissie voor vervolg Curriculum.nu

Minister Arie Slob (onderwijs) wil nog deze zomer een tijdelijke wetenschappelijke curriculumcommissie instellen om het vervolgtraject van Curriculum.nu in goede banen te leiden. Dit meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer. Curriculumexperts en leerplanontwikkelaars worden verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe kerndoelen voor het po en de onderbouw vo. 

De tijdelijke commissie zal zich dit jaar onder andere buigen over de huidige voorstellen binnen Curriculum.nu. Uiteindelijk benoemt de minister aan het eind van dit traject een brede, permanente commissie voor periodieke curriculumherzieningen. De commissies geven de minister en de Tweede Kamer op cruciale momenten ‘richtinggevende adviezen over de inhoud en het proces van de vernieuwing van het curriculum’, zo staat in de brief.

Bepalen kerndoelen po en onderbouw vo

Voor het bepalen van de kerndoelen en de einddoelen in het po en onderbouw vo, worden geen grootschalige ontwikkelteams ingesteld. Deze worden in opdracht van OCW door SLO ontwikkeld. De minister vindt het belangrijk dat hierbij ook leraren, schoolleiders, leerlingen en ouders goed betrokken worden, zonder dat het onderwijs daar extra bij wordt belast. Vervolgens worden de conceptdoelen in schooljaren 2021/22 en 2022/23 op pilotscholen getoetst op uitvoerbaarheid en bijdragen aan minder overladenheid in het curriculum. Dit hele proces biedt de Kamer volgens de minister ‘optimaal de gelegenheid om haar controlerende rol in te vullen, mede op basis van de adviezen van de curriculumcommissie’.

Betrokkenheid sector blijft van belang

Minister Slob ziet dat leraren en schoolleiders nu erg druk zijn met het opstarten van het onderwijs na de sluiting. Hij wil hen dan ook niet onnodig belasten door de curriculumherziening. Wel vindt de minister het belangrijk om de energie en betrokkenheid uit de sector te benutten. Ook wil hij zorgen dat er in de praktijk steun is voor de herziening en dat er voldoende tijd, ruimte en ondersteuning is voor de implementatie ervan. Daarom neemt Slob de volgende maatregelen:

  • Scholen die dat willen kunnen vanaf schooljaar 2021/22 de vernieuwde kerndoelen in de praktijk toetsen.
  • Via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) wordt een onderzoeksprogramma opgezet om de ondersteuningsbehoefte van leraren, schoolleiders en schoolbestuurders bij de curriculumherziening goed in beeld te brengen.
  • Een niet eerder betrokken, representatieve groep leraren en schoolleiders wordt gevraagd ‘welke specifieke zorg- of aandachtspunten leven ten aanzien van een vernieuwd curriculum’.

De Tweede Kamer kan waarschijnlijk volgende week moties indienen naar aanleiding van het debat over Curriculum.nu afgelopen maart. Naar verwachting stemt de Kamer hierover in de week daarna.