Nieuws

Muziekambassadeur Cees Corstanje wil dat muziekonderwijs geen hype wordt

Cees Corstanje is schoolbestuurder en de nieuwste ambassadeur van het programma Méér muziek in de klas. Zijn ideaalbeeld: op al zijn scholen een schoolorkest. ,,Muziek in het onderwijs moeten we borgen. Het moet geen hype zijn die weer overgaat.’’

Waarom bent u ambassadeur geworden?

,,Ik vind het belangrijk dat muziek een prominentere rol krijgt in het onderwijs en daar maak ik me hard voor. In het onderwijs wordt nu te veel gefocust op taal en rekenen terwijl je daarbij ook een hele mooie koppeling kan maken met muziek. Muziek hoeft geen los vak te zijn maar kan je door je hele onderwijs heen inbedden. Dat hoop ik als ambassadeur te helpen uitdragen. Mijn ideaalbeeld voor op mijn scholen is dat zij allemaal een schoolorkest hebben. Onlangs woonde ik een uitvoering bij van leerlingen. Je zag de kinderen gewoon genieten.’’

Is dat voldoende reden voor meer muziek in het onderwijs?

,,Dat enthousiasme is zeker belangrijk. Maar het is ook gewoon bewezen dat muziek maken goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Professor Erik Scherder liet onlangs op het symposium Morgen meer muziek in de klas zien hoe goed muziek maken eigenlijk is voor de ontwikkeling van de hersenen van kinderen en volwassenen.’’

Wat is uw missie als ambassadeur?

,,Als ambassadeur wil ik ervoor zorgen dat het enthousiasme voor muziek ook echt wordt geborgd, door bijvoorbeeld contact te leggen met de Pabo’s. Leraren in opleiding kunnen daar alvast in aanraking komen met muziek. Muziek maken moet geen hype worden die weer overgaat. Misschien zijn er wel studenten die vervolgens een schoolband gaan oprichten. Dit soort initiatieven kunnen echt een verrijking voor het onderwijs zijn. Ik zie het aan mijn kleinzoons. Zij hebben op school een muziekleraar die gitaar speelt. Laatst stonden ze zelf thuis heel enthousiast op hun luchtgitaar te spelen. Zo’n leraar kan echt iets teweeg brengen bij kinderen.’’

Welke rol heeft een schoolbestuurder hierbij?

,,De bestuurder moet muziek op school faciliteren. Ik denk dat het goed is dat leerkrachten muziek bovenschools worden ingezet zodat ze geen ruis geven in de formatie. Niet iedere leerkracht hoeft muziek te kunnen maken.’’

Maar waar haalt u die leerkrachten vandaan? Er zijn nu al lerarentekorten en die worden alleen nog maar groter

,,Als scholen heel enthousiast bezig gaan met muziek, dan trekt dat vanzelf leerkrachten die muziekonderwijs kunnen geven. Die hoeven niet van binnenuit het onderwijs te komen. Misschien zijn er wel muzikanten die hierbij een rol kunnen spelen.’’

Maakt u zelf ook muziek?

,,Ik speel heel bescheiden gitaar. Maar alleen thuis. Zet dat maar niet in het stuk.’’

Wie Cees Corstanje is
Cees Corstanje is bijna zeven jaar voorzitter van het College van Bestuur bij Stichting Archipel Scholen met openbare basisscholen in de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Daarvoor zat hij er achttien jaar in de Raad van Bestuur. Corstanje begon zijn carrière als leerkracht waar hij ‘een beetje muziekonderwijs gaf, maar eigenlijk niet genoeg’.
Meedoen aan de landelijke muziekwedstrijd?
Ook dit jaar organiseert Méér muziek in de klas weer een landelijke muziekwedstrijd voor groep 5, 6 en 7 van de basisschool. Hoe u kunt meedoen, is te lezen op de website van Méér muziek in de klas. Alle deelnemende scholen krijgen gratis ondersteuning bij het muziekonderwijs op hun school.