Nieuws

Op zoek naar inspiratie voor techniekonderwijs?

Wil je dit schooljaar meer met techniekonderwijs doen? Er zijn diverse websites en events die hierbij van pas kunnen komen.

Check bijvoorbeeld techniekpact.nl. Op deze website vind je onder andere goede voorbeelden van hoe andere scholen wetenschap & techniek in hun onderwijs implementeren. Ook biedt het een overzicht van diverse evenementen die over dit thema worden georganiseerd. Het Techniekpact is een samenwerking van bedrijfsleven, onderwijs en overheid (waaronder de PO-Raad) en heeft tot doel om de aansluiting van het onderwijs op arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen.

Op wetenschapentechnologieindeklas.nl vind je een kennisbank met publicaties, instrumenten, praktijkvoorbeelden en lesmateriaal. Op wetenschapsknooppunten.nl hebben universiteiten hun wetenschapsprogramma’s voor onder meer het primair onderwijs gebundeld.