Nieuws

Partners Techniekpact willen nationaal akkoord voor menselijk kapitaal

De Taskforce Bouwagenda, de Topsectoren en het Techniekpact hebben het nieuwe kabinet opgeroepen een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. Binnen dit akkoord moeten ondernemers, werkenden, overheden en onderwijsinstellingen samen gaan investeren in leren, innoveren en werken. Hiermee wil de coalitie zorgen dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking kan omgaan met de technologische ontwikkelingen die op hen afkomen én een rol gaan spelen in alle banen. De twee belangrijkste pijlers van het akkoord zijn permanent ontwikkelen en een verbindend onderwijs met ondernemers en overheden.

In hun oproep vraagt de coalitie aan het toekomstige kabinet om het beleid voor bedrijfsleven, werkgelegenheid, en kennis en innovatie in samenhang te ontwikkelen. Zij pleiten verder voor regionale communities waar onderwijs, bedrijfsleven en andere partners samen werken aan leren, werken en innoveren. Er moet ruimte en mogelijkheden worden gecreëerd om via regionaal maatwerk nu echt impact te realiseren ten aanzien van investeringen in onderwijs en arbeidsmarkt.

De PO-Raad is ondertekenaar van het Techniekpact dat tot doel heeft het tekort aan technici op de arbeidsmarkt terug te dringen.

Kijk voor het volledige bericht op www.techniekpact.nl