Nieuws

PISA: ‘Prestaties Nederlandse leerlingen goed maar licht gedaald’

Nederlandse vijftienjarigen presteren voor lezen, wiskunde en natuurwetenschappen ruim boven het gemiddelde van de OESO- en EU-landen. In de EU scoort alleen Estland beter. Wel zijn de prestaties in wis- en natuurkunde licht gedaald en is de leesvaardigheid op het vmbo minder dan drie jaar geleden. Dat staat in het gisteren verschenen PISA-rapport. Opvallend gegeven: Nederland wordt genoemd als land dat goed in staat is om sociaal economische ongelijkheden te corrigeren.

De PO-Raad vindt de resultaten van het PISA-onderzoek niet bemoedigend, zeker aangezien er in de periode 2008-2012 via opbrengstgericht werken intensief is geïnvesteerd in resultaten. Vorige week bleek ook uit een andere internationale peiling onder basisscholieren dat de prestaties op de exacte vakken achteruit lijken te gaan. De PO-Raad neemt deze signalen serieus en kijkt dan ook met interesse uit naar het onderzoek dat Dekker laat uitvoeren naar de achterliggende verklaring van deze scores.

De keerzijde van rankinglijsten

Tegelijkertijd wijst de PO-Raad erop dat rankinglijsten altijd een beperkt beeld geven. Prestaties van kinderen kunnen eigenlijk niet los van de cultuur worden beoordeeld, zeggen deskundigen als prof. Dr. Alma Harris, die onlangs te gast was bij de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad. Het laatste wat de PO-Raad zou willen is dan ook dat de sector gaat werken aan zijn ‘pisa-proofheid’ en ‘teaching to the test’.