Nieuws

Radio 1: Talenten van leraren benutten voor muziek in de klas

Ieder kind in aanraking brengen met muziekonderwijs, omdat dit niet alleen leuk is maar ook goed is voor de ontwikkeling van hun brein en bijdraagt aan onder meer betere schoolprestaties. Die doelstelling stond centraal op het symposium Morgen méér muziek in de klas, dat woensdag plaatsvond. Radio 1 sprak hierover met Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad en betrokken bij de stichting Méér muziek in de klas

In de uitzending, een duogesprek met Van Hoepen en singer-songwriter Wouter Hamel, vertelt Van Hoepen dat muziekonderwijs een impuls kan gebruiken zodat leerlingen door de hele school heen ermee in aanraking komen.

Hij benadrukt dat er veel wordt gevraagd van het primair onderwijs en leraren en dat het dus belangrijk is om vakken en onderwerpen in samenhang met elkaar te bekijken. Het niet de bedoeling dat vakken en onderwerpen in het primair onderwijs alsmaar worden gestapeld. Het gaat erom dat het onderwijsprogramma in balans is. Muziekonderwijs hoeft dus niet iets extra's te zijn maar kan worden gecombineerd met andere lessen. Het onderwijsveld is in het traject Onderwijs2032 in gesprek over wat het onderwijs van nu en morgen leerlingen moet bieden.

Muziekonderwijs valt en staat met de leraren die het geven, zei hij verder. Net als voor sport op school kunnen we ook voor muziekonderwijs de talenten van leraren beter benutten. Voor goed muziekonderwijs zijn daarnaast veel meer leraren nodig, zei Van Hoepen verder.  Er is nu een flink tekort en dat wordt alleen nog maar groter. 

In het symposium vertelde hoogleraar en breindeskundige Erik Scherder hoe muziek een positieve invloed op de hersenen van jonge mensen heeft. ,,Muziek ís taal of rekenen want ze stimuleren de ontwikkeling van dezelfde hersengebieden'', zei hij.