Nieuws

Ronde 2 van de nieuwe kerndoelen-in-wording: geef uw feedback!

Leraren en schoolleiders hebben nieuwe tussenproducten opgeleverd die uiteindelijk moeten leiden tot nieuwe kerndoelen in het primair en voortgezet onderwijs. Iedereen die wil, kan hierop feedback geven via de website van Curriculum.nu. Deze feedbackronde duurt tot 6 juli. 

De leraren en schoolleiders uit de ontwikkelteams hebben er alweer twee ontwikkelsessies opzitten. Tijdens de eerste ontwikkelsessies in maart hebben de teams gewerkt aan het formuleren van een conceptvisie op hun leergebied. Deze conceptvisies zijn in de periode 26 maart – 25 april opengesteld voor feedback. Er zijn honderden reacties binnengekomen van o.a. vakverenigingen, het vervolgonderwijs, ontwikkelscholen, ouders en leerlingen. De ontwikkelteams zijn gedurende deze periode bij verschillende bijeenkomsten in gesprek gegaan over hun visies.

De tweede ontwikkelsessies hebben plaatsgevonden van 23 tot en met 25 mei. De ontwikkelteams hebben op basis van de binnengekomen feedback hun visie op het leergebied bijgesteld en gewerkt aan het formuleren van de ‘grote opdrachten’ voor hun leergebied.

Grote opdrachten

Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). Een aantal teams heeft in de tweede ontwikkelsessie de grote opdrachten voor hun leergebied in concept kunnen benoemen. De meeste teams zijn echter nog niet klaar met het formuleren van alle grote opdrachten voor hun leergebied. Echter, zij willen het tussenresultaat wel graag aan u voorleggen. Ontwikkelteam Mens & Maatschappij heeft nog geen grote opdrachten om aan u voor te leggen, maar heeft consultatievragen over de grote opdrachten voor het leergebied Mens & Maatschappij benoemd waarover ze graag met u in gesprek gaan tijdens bijeenkomsten.

Uw feedback is gewenst!

Op de website curriculum.nu vindt u van alle ontwikkelteams de tweede tussenproducten: de grote opdrachten in concept, het procesverslag en de consultatievragen. U kunt t/m vrijdag 6 juli feedback geven, dat kan via de website curriculum.nu. 

Bijeenkomsten

Naast de online consultatie worden ook deze consultatiefase weer talloze bijeenkomsten georganiseerd om de tussenproducten te bespreken. Bekijk hier de agenda. Wilt u een bijeenkomst toevoegen aan de agenda? Laat het weten via info@curriculum.nu.

Over Curriculum.nu

Voor negen leergebieden werken ontwikkelteams in stappen toe naar de actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams bestaan uit leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. In 2019 worden de opbrengsten van de ontwikkelteams overhandigd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Na politieke bespreking vormen ze de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.