Nieuws

Schoolbestuurder Jeroen Gommers: ‘Onderwijs2032, bij uitstek een thema voor leraren!’

Jeroen Gommers is bestuurder bij de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland en actief bij de landelijke vereniging van vrijescholen. Hij is lid van het netwerk Onderwijsinhoud- en opbrengsten bij de PO-Raad en praat graag over het ‘waartoe’ van het onderwijs. Een ideale kandidaat dus voor een gesprekje over Onderwijs2032.

Op welke manier bent u binnen uw bestuur bezig met Onderwijs2023?

,,Onderwijs 2032 is voor mij het gesprek dat leraren, schoolleiders en bestuurders met elkaar voeren over de bedoeling van het onderwijs. Het gaat mij niet zozeer om het resultaat in de vorm van een nieuw curriculum, maar om het proces. Wat willen we samen bereiken? Die vraag moet je elkaar steeds weer stellen. Daarom vond ik het zo jammer dat het gesprek over Onderwijs2032 dit jaar klem kwam te zitten. Het stokt om een of andere reden op het niveau van politieke posities van partijen. Dat doet geen recht aan het gedeelde belang dat alle kinderen hebben: dat hun school altijd bezig is met het geven van goed en toekomstgericht onderwijs."

Is dit volgens u wel een thema waar de leerkracht in het po over wíl praten?

,,Jazeker! Zelf zijn wij in september 2014, dus voor Onderwijs2032, begonnen met gesprekken op onze scholen over de bedoeling van ons onderwijs. Leerkrachten werken samen aan de ontwikkeling van een pedagogisch kompas. In het kompas staan de pedagogische doelen opgetekend en zijn de behoeften van kinderen opgenomen die vervuld moeten worden om deze pedagogische doelen te bereiken. We gebruiken het kompas als kwaliteitenkaart, als communicatiemiddel en als professioneel ontwikkelingskader. Ik was en ben onder de indruk van de gesprekken. Leerkrachten zijn uitstekend in staat om uit te drukken wat zij in die acht jaar tijd bij kinderen omhoog willen en denken te kunnen halen."

En hebben leerkrachten de tijd om zich hiermee bezig te houden, in de waan van de dag?

,,Te weinig. Als bestuurder moet je goed zoeken hoe je ze die ruimte kunt geven. De huidige organisatie en financiering van het onderwijs is gebaseerd op de lesgevende taak van de leraar. We zouden er goed aan doen om echte ontwikkelfuncties in het leven te roepen. Dat is natuurlijk een kwestie van geld. Maar in de praktijk bén je als leerkracht al iedere dag bezig met het verbeteren van het onderwijs. Zeker nu we steeds meer masters in het onderwijs krijgen, moeten we zo slim zijn om hen ook een functie buiten de klas te geven. Hun drijfveer is immers analyseren en verbeteren. Geef je ze die uitdaging niet, dan ben je ze zo weer kwijt."

Lopen vrijescholen voor als het gaat om samenhang tussen de leergebieden?

,,Onze scholen werken inderdaad met een integraal leerplan, als je dat bedoelt. Wij proberen de kerndoelen en de ontwikkelingsstof dichterbij elkaar te brengen. Niet een methode of rooster als uitgangspunt te nemen, maar de bedoeling. Als je die met elkaar scherp hebt geformuleerd, dan ontstaat voor leerkrachten ruimte om hun eigen professionaliteit en bronnen als hulpmiddel in te zetten. Engels bij de kleuters? Een wekelijkse programmeerles? Mediapedagogiek? Alles wat belangrijk is komt dan aan bod. Maar die bedoeling, waar doen we het voor, dát moet je benchmark zijn."

Dat klinkt erg logisch, waarom doen niet alle scholen dat?

,,Het is ingewikkelder en tijdrovender dan een lineair model waarin je het aanbod opbouwt volgens het principe ‘een onsje van dit, een onsje van dat’. Met dat laatste is het gemakkelijker om in cijfers uitgedrukt je input en je opbrengst te laten zien. Maar onderwijs geven is niet als koken uit een kookboek. Het vraagt dus ook om vertrouwen in de professionaliteit van het team dat ze er daadwerkelijk uit halen wat erin zit."

Denk je dat die vrijheid ook in de toekomst voldoende behouden blijft?

,,Ja, zo vat ik de woorden van de commissie Schnabel wel op. Meer van minder, geen kwantiteit maar kwaliteit. En ook de politiek maakt een kantelende beweging waar steeds meer vertrouwen uit spreekt. Ik doel op de initiatiefwet van Rog, Bisschop en van Meenen. Ik ben een groot voorstander van een Inspectie die er enkel op toeziet of scholen zich aan de deugdelijkheidseisen houden. Wanneer de Inspectie de hoogte van de lat bepaalt, ontneem je scholen hun ambitie. Vraag het de leraar, ga als bestuurder dat gesprek aan!"

Ook het gesprek over ‘de bedoeling van het onderwijs’ op gang brengen in de school? In dit filmpje krijgt u een indruk hoe dit gesprek in de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland plaatsvindt.

Download hier de gespreksset op de site van Onderwijs2032.