Nieuws

Subsidie beschikbaar voor muziekonderwijs

Scholen die in het schooljaar 2017/2018 werk willen maken van muziekonderwijs, kunnen hiervoor nog tot 1 april aanstaande subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. In totaal is er acht miljoen euro beschikbaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld totdat dit bedrag is bereikt.

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen aanspraak maken op een subsidie. Hun schoolbestuur moet daarvoor een aanvraag indienen. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal leerlingen op de school en varieert van 10.000 tot 20.000 euro. Van het bestuur wordt dan verwacht dat het eenzelfde bedrag in muziekonderwijs investeert.

Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op de website van het Fonds Cultuurparticipatie.

Meer muziek op de Pabo

Maandag werd bekend dat er ook voor Pabo’s geld beschikbaar is voor de ontwikkeling van leraren in spé op het gebied van muziekonderwijs. ,,Om meer muziek in de klas te krijgen, is het van groot belang dat toekomstige leerkrachten zelfvertrouwen ontwikkelen om bijvoorbeeld te zingen voor en met hun leerlingen. Dat begint met goed muziekonderwijs op de pabo voor iedere student’’, aldus minister Jet Bussemaker (Onderwijs) die hiervoor 5 miljoen euro beschikbaar stelt.

Subsidie aanvragen kan vanaf juli 2017 subsidie bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De projecten starten in het najaar. De looptijd van een project is drie (studie)jaren. Meer informatie volgt via de website van het fonds.