Taal

Bijna een kwart van de Nederlandse 15-jarigen heeft moeite met eenvoudige teksten. Maar hoe geef je vanaf de start op de basisschool effectief leesonderwijs? De PO-Raad gelooft dat samenwerking tussen wetenschap en onderwijspraktijk daarbij kan helpen. We stimuleren dat in o.a. de Kennistafel Effectief Leesonderwijs. 

Aan het einde van het basisonderwijs heeft 85% van de leerlingen het fundamentele leesniveau, ofwel referentieniveau 1F. Toch is er een probleem met ons leesonderwijs, want ongeveer een 25% van de leerlingen lukt het niet om complexere teksten, zoals die in schoolboeken, op een hoger niveau te verwerken.  

De leesresultaten in groep 6 zijn de laatste tien jaar stabiel, maar de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen in de internationale rangorde dalen. En hoewel vrijwel alle Nederlandse leerlingen het fundamentele leesniveau halen, zijn er relatief weinig leerlingen die het geavanceerde niveau beheersen. Kortom: ons leesonderwijs moet beter. 

lezen

School en wetenschap samen voor effectief leesonderwijs

Er is veel onderzoek gedaan naar leesonderwijs. Maar die kennis heeft niet altijd zijn weg gevonden naar de praktijk. Scholen hebben veel vragen: welke lees- en schrijfmethode moet ik kiezen? Hoe richt ik het leesonderwijs in? Hoe ga ik om met leerlingen die niet gemotiveerd zijn om te lezen? 

De Kennistafel Effectief Leesonderwijs is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het NRO. Zij willen wetenschappelijke onderzoekers van hogescholen en universiteiten laten samenwerken met professionals uit de praktijk: hoe kan beschikbare kennis in de praktijk (nog beter) worden gebruikt en welk nader onderzoek nodig is.  

Leren van jouw onderwijsresultaten 

Een school kan haar resultaten op de referentieniveaus gebruiken om haar onderwijs te verbeteren. De PO-Raad ontwikkelde daar een stap-voor-stap handreiking voor:

Bekijk de handreiking Stap voor stap naar schooleigen doelen op de website samenslimmerpo.nl 

Kennistafel Effectief Leesonderwijs 

Alle informatie en producten van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs vind je op het Platform Samen Onderzoeken